Regulamin cmentarza parafialnego

Na terenie cmentarza parafialnego zakazuje się:

 1. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora.
 2. Wjazdu pojazdami jednośladowymi / dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem /.
 3. Wprowadzania zwierząt.
 4. Palenia tytoniu , spożywania alkoholu i  zakłócania ciszy.
 5. Niszczenia nagrobków i urządzeń cmentarnych.
 6. Wyrzucania śmieci poza miejscem do tego przeznaczonym.
 7. Ustawiania ławek utrudniających poruszanie się po jego terenie.
 8. Zabudowy wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego.
 9. Samowolnego wykonywania prac budowlanych.
 10. Wjeżdżania na alejki ciężkim sprzętem.
 11. Zostawiania krzyży z grobów obok kaplicy cmentarnej.