Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z Kan. 536 KPK ciało doradcze, które pod przewodnictwem proboszcza parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych i wspiera kapłanów w pracy duszpasterskiej. Razem z Ks. Proboszczem opracowuje roczny plan duszpasterski na początku nowego roku i pomaga w jego realizacji.

Rada Duszpasterska 2017 – 2022

Z urzędu :

 • Ks. mgr Roman Miarecki Przewodniczący Rady Duszpasterskiej
 • P. Jerzy Zwoleń – Kościelny
 • P. mgr Krystyna Armatys – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – sekretarz
 • P. Michalina Majka – członek Parafialnego Zespołu Caritas

Z wyboru :

 • Adamczyk Zygmunt
 • Derkacz Marek
 • Pikus Włodzimierz
 • Kawa Aneta
 • Micał Józef
 • Jędrzejek Micha
 • Reczek Józef

Z nominacji :

 • Pławecki Włodzimierz