Pokuta

Sakrament pokuty ustanowił Jezus. Jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie świętym. W naszej parafii możliwość spowiedzi jest codziennie przed Mszą św.