Wymagane dokumenty

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną, która nawiązuje do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny. Poprzez pogrzeb Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.
 2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
  • Akt zgonu z USC
  • Informację o przyjęciu sakramentów świętych
  • Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii
 3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  • Msze święte zamawiane przez uczestników pogrzebu
  • Msza święta w rocznicę śmierci
  • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • „Wypominki” w miesiącu listopadzie lub roczne
 5. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan 1184 §1 stanowi: „Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.”