Parafialny Zespól Caritas

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Nasza parafia podzielona jest na siedem rejonów, nad którymi opiekę sprawują członkowie Parafialnego Zespołu Caritas. Starają się dostrzegać potrzeby materialne i duchowe swoich rejonów.

Opieka nad poszczególnymi rejonami w naszej parafii:

  • Rejon I / grupa I i II / – opiekę sprawuję Pani Jadwiga Reczek
  • Rejon II / grupa III i IV / – opiekę sprawuje Pani Teresa Pikus
  • Rejon III / grupa V, VI/ – opiekę sprawuje Pani Barbara Nadolnik
  • Rejon IV / grupa VII i VIII / – opiekę sprawuje Pani Anna Jędrzejek
  • Rejon V / grupa IX i X/ – opiekę sprawuje Pani Małgorzata Kusion
  • Rejon VI / grupa XI , XII i XIII / opiekę sprawuje Pani Michalina Majka
  • Rejon VII / grupa XIV i Xv/ – opiekę sprawuje Pani Małgorzata Kabat