Małżeństwo

Małżeństwo ustanowił Bóg. W małżeństwie małżonkowie służą sobie wzajemną miłością i pomocą oraz uczestniczą z postanowienia Bożego w przekazywaniu życia. Pan Jezus podniósł małżeństwo do godności sakramentu i udzielają go sobie chrześcijańscy narzeczeni po odpowiednim przygotowaniu i w obecności upoważnionego kapłana, który ich błogosławi i potwierdza zawarte małżeństwo.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

 1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem (I rozmowa).
 2. Należy przynieść:
  1. metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące,
  2. dowód osobisty,
  3. świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej,
  4. świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).
 3. W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.
 4. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić świadectwo zgonu małżonka wydane  przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
 5. Narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia, który w naszym dekanacie odbywa się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wielkiej Wsi w  IV niedzielę następujących miesięcy: II, VI i X  o godz., 9 00, w dolnej części kościoła. Natomiast w parafii Biadoliny odbywa się w IV niedzielę także miesięcy parzystych: II, VIII i w III niedzielę grudnia o godz. 9.00.
 6. Narzeczeni odbywają 3 spotkania w Poradni Rodzinnej (w naszym dekanacie działają Poradnie w Wojniczu i Wierzchosławicach).
 7. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do sakramentu pokuty i pojednania (po I rozmowie oraz przed ślubem).
 8. Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na II rozmowę w kancelarii parafialnej, przynosząc dokumenty  z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego lub świadectwo zawarcia związku cywilnego. Przynoszą również zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) oraz potwierdzenie o uczestnictwie w dniu skupienia i w spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
 9. W dniu ślubu świadkowie zgłaszają się do zakrystii z własnymi dowodami osobistymi oraz przynoszą kartki od spowiedzi narzeczonych i obrączki.

Katechizację przedmałżeńską (kurs przedmałżeński) można odbyć w:

Katolicka Poradnia Rodzinna w Wojniczu
Spotkania dla narzeczonych:
I spotkanie – pierwsza sobota miesiąca
II spotkanie – druga sobota
III spotkanie – trzecia sobota
godz. 18.00
Spotkania dla małżonków – pierwsza sobota miesiąca – godz. 19.00
Naturalne planowanie rodziny według metody prof. Dr. Med. J. Rotzera.