Kapłaństwo

Sakrament święceń, to specjalny obrzęd konsekracji, który udziela Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać posługę wynikającą z tego sakramentu w imię i z mocy Chrystusa dla Ludu Bożego.

Są trzy stopnie sakramentu święceń: biskup, kapłan i diakon. Sakramentu święceń może udzielić tylko i wyłącznie biskup. Sakrament kapłaństwa może przyjąć tylko mężczyzna ochrzczony. Kandydat do kapłaństwa przygotowuje się przez sześć lat studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym. Kandydat do kapłaństwa poddaje swoje powołanie i pragnienie bycia kapłanem osądowi i decyzji Kościoła.