Historia kościoła

Kościół zbudowany został w latach 1985 – 1993 wg projektu Barbary i Janusza Smólskich. Kamień węgielny pod kościół został poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II 22.06. 1983 r., a wmurowany przez bpa Jerzego Ablewicza 17.05. 1987 r. Kościół został poświęcony przez bpa Józefa Życińskiego 12.09. 1993 r., a jego konsekracji dokonał 24.06. 2007 r. bp Wiktor Skworc.

Wystrój prezbiterium zaprojektował i malowidła wykonał Józef Furdyna. Natomiast Krzyż do prezbiterium , stacje Drogi Krzyżowej i ołtarz maryjny zaprojektował i wykonał Kazimierz Klimkiewicz. Witraże zaprojektował Józef Furdyna i wykonane zostały w pracowni witraży Tomasza Furdyny.