Eucharystia

Komunię świętą może przyjąć osoba w pełni włączona do Kościoła, przygotowana i w odpowiedniej dyspozycji, czyli w stanie łaski. Przyjęcie Komunii świętej należy poprzedzić godzinnym postem eucharystycznym.

W naszej diecezji tarnowskiej, przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej objęte są dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej. Przygotowanie odbywa się: w domu, w szkole i w kościele. W naszej parafii comiesięczne przygotowanie duchowe do przyjęcia tych dwóch sakramentów odbywa się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Dzieci uczęszczające do szkół poza parafią przygotowują się  i przystępują do I Komunii św. w swojej parafii.