Dziewczęca Służba Maryjna

Działalność DSM-u to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Najświętsza Maryja Panna, a dziewczęta wpatrzone w Jej przykład uczą się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki. Dziewczęta uczą się współpracy w grupie, starają się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze ich życia – w domu, w szkole, w parafii; uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim starają się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.

Obowiązki dziecka Maryi:

  • Wiernie wypełniać „Pięć zadań dziecka Maryi”.
  • Przychodzić na każde spotkanie grupy.
  • Codziennie odmawiać modlitwę:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen

Pięć Zadań Dziecka Maryi:

  • Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  • Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  • Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.

Do DSM należą dziewczynki od klasy IV do VIII. Dziewczynki z klasy VIII uczestniczą w kursie na Przewodniczkę DSM, a spotkania formacyjne odbywają się w soboty o godz. 10.30.