Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrztu świętego. Może go przyjąć ochrzczony w stanie łaski tylko jeden raz. Aby przyjąć ten sakrament, należy się do niego dobrze przygotować.

W naszej diecezji tarnowskiej przygotowaniem do sakramentu bierzmowania objęta jest młodzież z klasy VII i VIII. W klasie siódmej młodzież zdobywa niezbędną wiedzę do przyjęcia tego sakramentu, systematycznie uczestniczy w niedzielnej Mszy świętej i praktykuje pierwsze piątki miesiąca. Zaś młodzież z klasy VIII w swoich parafiach uczestniczy w comiesięcznych celebracjach liturgicznych, praktykuję pierwsze podatki miesiąca, systematycznie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. i praktykuje na co dzień życie wiarą. W naszej parafii comiesięczne celebracje odbywają się w pierwsze soboty miesiąca. Uczestniczą w nich także rodzice kandydatów do bierzmowania.